zoekmachievan actueel dierennieuws advanced


nieuws       dieren E.H.B.O.       diereninfo       Dierenartsen Nederland       Dierenartsen Belgie       contact
we zijn ook te volgen op: 

 

 
 

Hier had uw advertentie kunnen staan

PVH veranderd van strategie.8-5-2023


(foto: theodbn)Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, de overkoepelende organisatie van Nederlandse hobbydier verenigingen,
gooit zijn beleid weer om en gaat recht tegenover de overheid staan betreffende de Huis- en hobbydierlijst.
Was in februari nog opvatting dat men de lijst op onderdeel zou aanvechten en dieren die niet in Nederland gehouden
werden op de lijst konden blijven staan, zijn ze nu van mening dat ook die dieren van de lijst moeten en gaan ze
procederen. Grote vraag is of door het weg procederen van de lijst het welzijn van gehouden dieren verbeterd, in de
eerste opzet zou bij ter vervangen van het verbod een GGP (Gids voor Goede Praktijken) ter vervanging zou worden
aangeboden, een deze GGP zou dan een verplichting worden hoe men een dier moest houden, bij controle door een
instantie was het dan eenvoudig om te constateren of men aan de voorwaarde voldeed.Bij de huidige strategie wordt de lijst weer weg geprocedeerd maar komt er geen echte wettelijke vervanging om het
dierenwelzijn te beschermen, de GGP’s die nu opgesteld gaan worden door de houders van de dieren worden enkel een
leidraad. Of deze leidraad een op alle fronten het welzijn van de dieren waarborgt is niet zeker, er zit namelijk
geen wettelijk kader omheen.

Daarnaast roeit het PVH op deze wijze tegen de Europese politieke stroming in, en een aantal landen bestaat al een
positieflijst, andere landen zijn net als Nederland drukdoende om een dergelijke lijst te ontwikkelen, ook het
Europees parlement heeft opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een dergelijke lijst, hierdoor zal op langer termijn al
de procedures van het PVH weggegooide tijd blijken te zijn en vist het PVH, net als bij de lijst invasieve soorten, achter
het net omdat ze zich star op blijven stellen.

Nieuwsbrief PVH