zoekmachievan actueel dierennieuws advanced


nieuws       dieren E.H.B.O.       diereninfo       Dierenartsen Nederland       Dierenartsen Belgie       contact
we zijn ook te volgen op: 

 

 
 

Hier had uw advertentie kunnen staan

PVH gaat terug in de tijd.7 − 7 − 2023


(foto: Theodbn)Na velen jaren van vooruitgang in het hobbymatig houden van dieren, gaat het
Platform Verantwoord Huisierenbezit (PVH) met de nieuwe Gidsen voor Goede Praktijken niet
alleen een pas op de plaats maken maar gaan ze terug in de tijd en worden de minimale eisen
vermindert. Al jaren lang proberen hobbyisten, handelaren en dierenartsen gezamenlijk lijsten
te maken om huisdieren op een verantwoorde wijze te houden, dit leek aardig te lukken, het
Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) heeft jaren geleden meerdere van deze
lijsten geplaatst, het Platform Verantwoord Huisdierenbezit breekt met deze wijze en gaat op
solo toer waarbij de eisen aan de huisvesting flink afneemt.


(foto: Theodbn)

Het LICG heeft in het verleden lijsten opgesteld per huisdier met allerlei informatie, van
achtergrond van het dier tot de minimale grote van het verblijf voor het desbetreffende dier. Deze
lijsten geven een redelijke beschrijving van het dier en wat een eigenaar moet doen en hebben voor
een bepaalde diersoort. Het PVH komt nu met zogenaamde Gidsen voor Goede Praktijken die verankerd
zouden gaan worden in wetgeving hoe een dier gehouden moet worden, helaas kunnen we niet anders
vaststellen dan dat de GGP's afwijken van de beschrijvingen bij het LICG, en dan niet in de positieve zin,
de lijsten zijn zonder toetsing of overleg met het LNV samengesteld en voldoen niet aan de
minimale eisen.


(foto: Theodbn)

Menig hobbyist krabt zich nu achter de oren en vraagt zich af wat er aan de hand is, van een gezamenlijk
optrekken is er geen sprake meer door deze handelswijze, verschillende instanties geven aan dat ze zich
terug gaan trekken uit het PVH als het beleid niet wijzigt, een ramp voor de hobbyist waar het welzijn
van het dier voorop staat, deze zijn bang dat het PVH niet echt de belangen van de hobbyist meer
vertegenwoordigd maar dat van de handelaar, hierdoor wordt de hobby kwetsbaar voor invloeden. Ook zal
de overheid het PVH en dus ook de hobbyist minder serieus gaan nemen, het welzijn van het dier staat
niet meer voorop.

Richtlijnen:
LICG

PVH