zoekmachievan actueel dierennieuws advanced


Illegale hondenhandel


foto: Archief theodbn

In de hondenhandel en hondenfokkerij vinden nog steeds misstanden plaats. Geïmporteerde
honden of honden van illegale fokkers of handelaren hebben bijvoorbeeld niet de
juiste vaccinaties, zijn niet gechipt en geregistreerd, kunnen te jong zijn, zijn
niet goed gesocialiseerd of zijn tijdens hun korte leven slecht behandeld. Ook is
de herkomst van de dieren niet altijd duidelijk.

Illegale hondenhandel is ongewenst omdat:


 1. hondenkopers het risico lopen dat ze een hondje kopen dat niet goed gevaccineerd
  is of niet goed gesocialiseerd is;

 2. het risico op invoer van hondsdolheid (rabiës) geeft.

 3. illegaal gefokte honden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ter wereld
  komen en opgroeien;

 4. hondenhandelaren die hun zaken wel goed voor elkaar hebben en volgens de
  regels werken, de dupe worden van illegale handelaren die de dieren goedkoper
  verkopen.


Wat doet de NVWA tegen illegale hondenhandelDe NVWA spant zich samen met de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
en de (dieren)politie in om illegale hondenhandel aan te pakken. Inspecteurs van
de NVWA richten zich op de aanpak van ernstige misstanden bij bedrijfsmatige hondenhandelaren
en ernstige dierenwelzijnsproblemen. De inspecteurs kijken bij controles of fokkers
en handelaren zich houden aan de regels. Houden zij zich niet aan de regels, dan
grijpt de NVWA in door bijvoorbeeld:
 1. een proces-verbaal op te maken

 2. een bestuurlijke boete te geven

 3. herstelmaatregelen van de leefomgeving van de dieren te eisen

 4. dieren weg te halen


Bij de NVWA houden verschillende inspecteurs zich bezig met het toezicht op hondenhandel
(5 fte in totaal in de buitendienst).

Wat u zelf kunt doen tegen illegale hondenhandel


Hondenhandel ontstaat door vraag naar én aanbod van, vaak jonge, honden. Illegale
hondenhandel blijft bestaan zolang het de handelaren lukt hun honden te verkopen.
De NVWA, de LID en de (dieren)politie zien erop toe dat hondenhandelaren zich houden
aan wetgeving en regelgeving. Maar (toekomstige) hondeneigenaren kunnen ook veel
doen om misstanden te voorkomen:
 1. Stel voorafgaand aan de koop voor om bijvoorbeeld de hond te laten keuren
  door een dierenarts.

 2. Koop nooit in een opwelling een hond.

 3. Ga langs bij de handelaar of fokker van wie u de hond koopt.

 4. Doe navraag over de herkomst van de hond.

 5. Controleer de huisvesting van de hond en laat u goed informeren over de gezondheid
  van het dier.

 6. Controleer of uw hond is gechipt én of de verkoper van de hond het dier heeft
  geregistreerd.

 7. Ook voor de aanschaf van een hond geldt: aanbiedingen die te mooi zijn om waar
  te zijn, zijn dat meestal ook.


Meer informatie onder meer op:


 1. website Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren

 2. website Hondenbescherming


Blijf misstanden melden


De NVWA krijgt jaarlijks enkele honderden meldingen over misstanden in de hondenhandel.
De NVWA beoordeelt alle meldingen en besluit wat ermee moet gebeuren. Deze inspecteurs
houden voornamelijk toezicht op bedrijfsmatige hondenhandelaren en fokkers. Zo'n
30% van de meldingen leidt tot directe actie. De overige meldingen krijgen soms op
een later moment een vervolg. Bijvoorbeeld omdat inspecteurs een verband ontdekken
tussen nieuwe en oude meldingen.

Meld misstanden hondenhandel

Lees meer op NVWA