zoekmachievan actueel dierennieuws advanced


nieuws       dieren E.H.B.O.       diereninfo       Dierenartsen Nederland       Dierenartsen Belgie       contact

we zijn nu ook te volgen op twitter:

 
 

Hier had uw advertentie kunnen staan

De impact van meetstation Vredepeel


Vredepeel


22-09-2019Nu de gehele stikstofproblematiek de gehele economie verlamt en het houden van
dieren vanwege de amoniakuitstoot onderdruk staat duikt er vaker informatie op
waaruit afgeleid kan worden dat de metingen betreffende de amoniakuitstoot niet
volledig betrouwbaar is:Het antwoord van het RIVM op deze gegevens is:

Het RIVM weet dat de metingen op het station Vredepeel worden benvloed door ammoniakbronnen.
Daar houden we dan ook rekening mee bij het analyseren van de meetgegevens. We gebruiken
de metingen van Vredepeel bijvoorbeeld niet bij de kalibratie van de depositieberekeningen
in de PAS en in de Grootschalige Depositie Kaarten.

We gebruiken de metingen wel bij het berekenen van de trend van de ammoniakconcentratie
over Nederland. Maar daarin is Vredepeel slechts n van de 35 meetpunten. Verder houden
we in de trendanalyse rekening met het concentratieniveau op de meetpunten. Daardoor is
het effect van n enkel meetpunt op de landelijke trend in de ammoniakconcentratie
in Nederland heel klein.

Echter zijn we in een stadium terecht gekomen waarin we juist mogen eisen dat we
uitgaan van nauwkeurige metingen en dat de verantwoordelijke van de meeste stikstofuitstoot
moet zorgen voor inperking van de uitstoot ook al gaat dat ten kosten van onze economischewelvaart
in eerste instantie, een leefbare wereld voor onze kinderen is belangrijker,
zonder leefbare wereld ook geen economie.

AlertAdvertentie

Chipnummer: 528257000058901
Diersoort: kat
Ras: Blauwe Rus
Kleur: Grijs
Geslacht: Mannelijk
Vermist sinds: 04-07-2019

Meer informatie

vraag het de dierenartsmeld hier uw vermiste of gevonden huisdier