zoekmachievan actueel dierennieuws advanced


nieuws       dieren E.H.B.O.       diereninfo       Dierenartsen Nederland       Dierenartsen Belgie       contact
we zijn ook te volgen op: 

 

 
 

Hier had uw advertentie kunnen staan

RVO werkt mee aan legalisering beschermde dieren.4 − 9 − 2023
In 1975 hebben een groot aantal landen, waaronder Nederland, een overeenkomst getekend waarin
de handel van beschermde dieren werd terug gedrongen. De Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, kortweg CITES genaamd, moet waarborgen dat dieren
en planten, die in de natuur met uitsterven bedreigd zijn, niet internationaal verhandelt kunnen
en mogen worden, dit door een strenge controle op de in- en uitvoer van de op de lijsten
geplaatste dieren en planten.

Stichting Natuurwet

In een onderzoek bij reptielen en amfibieën heeft de Stichting Natuurwet vastgesteld dat ze binnen
Europa, en dus ook Nederland, het niet zo nauw nemen met de controle op de im- en export vergunningen
en er dus een groot aantal dieren ten onrechte een zogenaamde CITES verklaring hebben gekregen. Uit
de WOO's blijkt dat er dieren vanuit landen ingevoerd worden waar nooit een dier is ingevoerd en ze
niet in de natuur voorkomen.

Omaanse doornstaartagaam

Zo is er vanaf 2013 een uitvoer van de Omaanse doornstaartagaam (Uromastyx thomasi), hier gaat het dan
om dieren die in Italiл, Nederland of Frankrijk zijn gefokt. Echter uit het onderzoek dat gedaan is door
de stichting blijkt dat er nooit op legale wijze Omaanse doornstaartagamen zijn ingevoerd vanuit Omaan, het
land waar deze dieren leven.De invoer van de legale dieren van deze soort waren enkel voor wetenschappelijk onderzoek.

Irakese doorstaartagame

Sedert de invoering van het verdrag is er voor deze diersoort nimmer een uitvoervergunning afgegeven door
een land waar deze dieren in het wild leven, hierdoor is volgens het CITES elke invoer illegaal. De uitvoer
van de Irakese doorstaartagame (Saara loricata) is in Europa terug te herleiden naar voornamelijk Tsjechiл,hier zijn uitvoervergunningen afgegeven in 2015, er zijn geen in- of uitvoervergunningen van voor 2015 waaruit
blijkt dat deze dieren legaal in Tsjechiл of het voormalige Tsjechoslowakije zijn ingevoerd.

Peruaanse gifkikker

Een kikker die pas in 2005 ontdekt is in Peru, de wetenschappelijke beschrijving van de Peruaanse gifkikker
(Ameerega pepperi) is pas in 2009 gepresenteerd. Peru is al vanaf de start datum medeondertekenaar van het
handelsverdrag, heeft een zeer streng beleid omtrent de uitvoer van dieren die daar in de natuur leven, de
nationale wetgeving staat niet toe dat er dieren in de natuur gevangen worden.Uit onderzoek van de WOO documenten kan stichting Natuurwet vaststellen dat Peru nimmer een exportvergunning voor
dit soort dieren heeft verstrekt, ook niet voor wetenschappelijk onderzoek.

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

Zo zijn er meerdere dieren genoemd in het onderzoek, dieren waar nooit een legale export dan wel importvergunning is
afgegeven. Deze dieren zijn helaas wel op een legale wijze te verkrijgen in Nederland, dit is mogelijk omdat de
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) geen onderzoek instelt of de exportvergunning (of importvergunning in het
verleden) terecht is afgegeven. De werkwijze van het RVO maakt dat het handelsverdrag omtrent beschermde dieren en
planten op deze wijze weinig om het lijf heeft, illegaal in het buitenland verblijvende dieren worden zo met èèn
pennenstreek in Nederland gelegaliseerd.

Wilt u meer weten over het onderzoek:
PDF Stichting Natuurwet